Nieuwe Iraanse president beëdigd

De 49-jarige Mahmoud Ahmadinejad, tot voor kort burgemeester van Teheran en eind juni de verrassende winnaar van de presidentverkiezingen in Iran, is vanochtend bevestigd in zijn nieuwe functie door de Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei. De nog vrijwel onbekende maar als zeer conservatief bekend staande Ahmadinejad moet zaterdag nog in het parlement verschijnen en de samenstelling van zijn nieuwe regering bekendmaken, maar met de presidentiële machtsoverdracht uit handen van ayatollah Khamenei, de opperste religieuze leider in Iran, is zijn ambtstermijn feitelijk nu begonnen.

In een toespraak na de plechtigheid van vanochtend, in aanwezigheid van de vertrekkende president Mohammad Khatami, deed Ahmadinejad een oproep aan de kernmogendheden in de wereld hun kernwapens in te leveren. ,,Alle bedreigingen voor de wereld, inclusief massavernietingswapens, chemische en biologische wapens die in handen zijn van de dominante mogendheden, zouden moeten worden ontmanteld'', zei hij.

De nieuwe president treedt aan op een moment dat de spanningen tussen Iran en vooral de Verenigde Staten en de Europese Unie opnieuw hoog oplopen over het Iraanse kernwapenprogramma. Iran heeft te kennen gegeven dat het, ondanks Europees verzoek om binnenkort te gaan onderhandelen op basis van Europese voorstellen, onderdelen van zijn omstreden kernwapenprogramma zal hervatten. Daarmee zal vandaag al worden begonnen, zei de onderhandelaar voor het Iraanse nucleaire programma, Ali Agha Mohammadi, vanochtend. Met de hervatting wordt mogelijk vooruitgelopen op de verrijking van uranium, wat in theorie kan leiden tot het maken van atoombommen.

Ayatollah Khamenei ging vanochtend veel directer in op het huidige conflict. Hij haalde opnieuw fel uit naar met name de Verenigde Staten. ,,Alle mogendheden, en vooral de Grote Satan Amerika, zouden moeten weten dat het Iraanse volk zich niet laat onderwerpen aan welke mogenheid dan ook'', zei hij.

Als Opperste Leider heeft ayatollah Khamenei, en niet de president, het laatste woord als het gaat om het buitenlands beleid van Iran. Khamenei zei ook dat het de plicht is van de regering om de rechten van het volk te verdedigen, inclusief het recht om een nucleair programma uit te voeren. President Ahmadinejad heeft zich vooral gepresenteerd als dienaar van het volk die opkomt voor de belangen van de gewone man.