Jeugdzorg: in Tolbert geen acuut gevaar

Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zag geen direct gevaar voor de kinderen die afgelopen maandag in Tolbert door de vriend van hun moeder zijn gedood.

Het AMK wilde wel een onderzoek instellen naar het gezin, na meldingen vorige maand van de biologische vader van het vierjarige meisje en het tweejarige jongetje. De Kinderbescherming had in 2003 en 2004 contact met de moeder en de biologische vader van de kinderen. De Raad was bezig met een onderzoek voor een omgangsregeling tussen vader P. Rongen en de kinderen. Daarnaast keek de Raad naar de opvoedingssituatie bij de moeder die tijdens de onderzoeken nog geen nieuwe relatie had. In 2004 hebben de ouders afspraken gemaakt over de omgangsregeling.

De moeder van de kinderen, die tot voor kort in Haarlem woonde, zocht in 2004 zelf contact met Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Volgens dit bureau, dat alleen met een korte schriftelijke verklaring wil reageren, was uit onderzoek door de Kinderbescherming gebleken dat er geen reden was voor ondertoezichtstelling. De moeder kon op vrijwillige basis hulp krijgen van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, maar daar heeft zij geen gebruik van gemaakt. Het dossier van het gezin werd in december afgesloten.

De GGD in Groningen onderzoekt nu welke rol de verschillende hulpverleningsinstellingen hebben gespeeld bij de begeleiding van het gezin in Tolbert. Dat zei een woordvoerder van de GGD vandaag. De GGD kijkt daarbij alleen naar de rol van verschillende instellingen, en velt geen oordeel over de kwaliteit van de hulpverlening. ,,Voor een oordeel over de kwaliteit moet de gemeente bij inspectie voor de jeugdzorg aankloppen'', zegt een woordvoerder.

In juni 2005 uitte de biologische vader zijn zorgen over de verhuizing van de vrouw en de kinderen naar haar nieuwe vriend (een 46-jarige Nederlander van Israëlische afkomst) in Tolbert. De Kinderbescherming verwees hem toen door naar het AMK in Groningen. De vader stelde de hulpverlenende instanties meermalen op de hoogte van de problemen in het gezin van zijn ex-vriendin.