Israëlische democratie functioneert nog steeds

De bezorgdheid van Uri Avneri over de rechtervleugel van de Israëlische democratie `Stop het fascisme van de `oranjehemden'' is sterk overdreven (NRC Handelsblad, 1 augustus). Hij tekent de kolonisten af als fanatici omhangen met holocaust-symbolen, met als enige doelstelling de verdrijving en/of vernietiging van alle Palestijnen, terwijl het in werkelijkheid om slechts enkele individuen gaat. Zo heeft de leiding van de beweging al maanden geleden de jodenster-campagne veroordeeld, terwijl Avneri het doet voorkomen alsof deze ster nog steeds allerwegen gedragen wordt.

Het valt niet te ontkennen dat er antidemocratische elementen zijn aan te wijzen in de kolonistenbeweging, maar wanneer deze zoals Avneri stelt werkelijk fascistisch zou zijn, zou men al langgeleden milities hebben gevormd die er niet voor zouden terugschrikken geweld te gebruiken tegen hun tegenstanders van links. Wij stellen met nadruk dat de Israëlische democratie nog steeds functioneert en alleen maar versterkt wordt, gedragen als zij wordt door een brede steun voor het terugtrekkingsproces. Dat is de verklaring voor het feit dat vertegenwoordigers van links niet zoals meneer Avneri in paniek raken door drie dagen lawaai van een zeer kleine minderheid, die inmiddels weer thuis zit.

    • Joop S. de Graaf
    • Steven J. Klein