Frankrijk versoepelt ontslagrecht

Frankrijk gaat zijn arbeidsrecht ingrijpend versoepelen. Vanaf september mogen kleine bedrijven werknemers binnen twee jaar ontslaan, met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen.

De maatregelen maken deel uit van een noodplan van premier Villepin om de werkgelegenheid te stimuleren. Hij maakte het plan gisteren bekend tijdens de laatste bijeenkomst van het kabinet voor het zomerreces. De werkloosheid in Frankrijk is ruim 10 procent.

In Nederland staat versoepeling van het ontslagrecht hoog op het verlanglijstje van de werkgevers. ,,Het is een van onze hoogste prioriteiten'', zegt algemeen directeur Niek Jan van Kesteren van ondernemingskoepel VNO-NCW. ,,Je ziet dat landen met veel beweging op de arbeidsmarkt, zoals Groot-Brittannië en Denemarken, daar voordeel bij hebben.'' Hij dringt er op aan dat het kabinet haast maakt met het plan van minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) om ontslagvergoedingen te maximeren op één jaarsalaris. ,,Dat kan heel snel en levert veel op.''

Coördinator sociaal beleid Alfred van Delft van MKB Nederland benadrukt dat er geen grote stelselwijzigingen nodig zijn. ,,Ook binnen het bestaande systeem kan ontslag sneller en goedkoper.'' Er moet een einde komen aan de cumulatie van de opzegtermijn en de ontslagtermijn bij het CWI (,,dat kan ook in één maand'') en het aantal formele ontbindingen van arbeidscontracten via de kantonrechter kan drastisch omlaag. Daarvoor hoeft het kabinet niet te wachten op het advies dat de SER dit najaar zal uitbrengen over flexibilisering van de arbeidsmarkt. ,,Het kabinet heeft nog twee jaar de tijd.''

De Franse maatregelen lokten woedende reacties uit van de vakbonden. Zij hebben voor volgende maand demonstraties aangekondigd tegen de plannen. Frankrijk staat bekend om zijn rigide ontslagbescherming. De afzwakking daarvan zou bedrijven moeten stimuleren mensen aan te nemen.

Het Nederlandse arbeidsrecht is soepeler, vooral sinds de Flex-wet het mogelijk maakt een werknemer drie keer achter elkaar een tijdelijk contract te geven, met een maximum van drie jaar.

De Franse maatregelen zijn bij decreet genomen. Door deze `noodprocedure', die sinds vorige maand bestaat, kan de regering arbeidsmarktmaatregelen treffen zonder het parlement te raadplegen. Eerder dit jaar kwam in Frankrijk al een einde aan de 35-urige werkweek. De kortere werkweek, die enkele jaren geleden werd ingevoerd door een socialistisch kabinet, beoogde meer mensen aan een baan te helpen.