Een Hollandse Berberbeschermheer

Wat aardig van August Hans den Boef (Opinie, 28 juli) om een lans te breken voor de Berbers, mijn volk!

Maar wat onaardig van deze Hollandse Berberbeschermheer om mij van `kwade bedoelingen' te betichten. Ik zou namelijk niet zo aardig zijn voor Berbers en daarentegen ontzettend aardig zijn voor Arabieren.

De Berberbeschermheer doelt natuurlijk op mijn boek over Abou Jahjah (niet `Djaja' meneer Den Boef).

Maar dat boek ging niet over hoe aardig Arabieren zijn, maar is een boek dat de lastercampagne in kaart brengt toen een rechtsstatelijke moslimdemocraat zijn burgerrechten kwam opeisen. Had Den Boef zijn lenzen ingezet, had hij bovendien in hoofdstuk 12 kunnen ontdekken welk een mooi plekje mijn Berbertaal, -volk en -cultuur in mijn hart en hoofd hebben.

Nog iets. Had deze beschermheer mijn meest recente prachtboek `Osamas Grot' ingekeken, had hij tot zijn schrik kunnen vaststellen dat zijn Berber-idee een geleend idee is: reeds jaren geleden pleitte ik voor een Amazigh Centrum.

En dat niet alleen: ook brak ik een lans voor een zelfstandige Berbervliegmaatschappij, daar ik de rampzalige Arabische monopoliemaatschappij Royal Air Maroc van amateurisme, misbruik en discriminatie beticht.

    • Mohammed Benzakour