Autobestuurder mag niet door passagiers of lading worden gehinderd

Er komt toch geen verbod op losse spullen in personenauto's. Deze aanscherping van het voertuigreglement is een maand nadat de tekst naar de Tweede Kamer werd gestuurd al weer van de baan.

In juli stelde minister Peijs (Verkeer, CDA) voor: ,,In het voertuig zijn geen losse voorwerpen aanwezig die het risico op letsel bij een noodstop, een aanrijding of botsing kunnen verhogen.'' Het verbod zou voor alle autoverkeer gelden. Het kwam de minister op honende reacties uit de Tweede Kamer te staan, mede omdat het kabinet zich zegt sterk te maken voor minder regels. Kamerleden noemden de maatregel volstrekt overbodig.

Volgens de woordvoerder van Peijs betreft het een misverstand. Hij verwacht dat binnenkort weer een wijzigingsvoorstel wordt verstuurd waarin staat dat een dergelijk verbod alleen geldt voor het gehandicaptenvervoer in rolstoelbusjes.

En dus blijft van kracht wat ook nu al in het voertuigreglement als eis is opgenomen, namelijk dat de bestuurder van een auto ,,niet door passagiers, lading of op andere wijze mag worden gehinderd''. Uitbreiden of verbreden van deze bepaling is niet zinvol, vindt Peijs, omdat de controle op naleving van een dergelijk verbod niet te realiseren is.

Volgens een rapport van de inspectie Verkeer en Waterstaat over de (on)veiligheid van het rolstoelvervoer kunnen losse voorwerpen ,,als projectielen door het voertuig worden geslingerd''. De aanscherping was gebaseerd op een Europese richtlijn over het gebruik van autogordels, kinderzitjes en rolstoelvervoer.