Winkeloverval gewelddadiger

Winkeldiefstallen in Nederland gaan gepaard met steeds meer geweld. Als dieven worden betrapt, ontstaan vaker scheldpartijen en slaan zij veelvuldiger het winkelpersoneel.

,,Winkeldieven reageren steeds opgefokter'', zegt secretaris P. Walraven van het Platform Winkelcriminaliteit. Dieven maken volgens hem misbruik van de instructie die directies hun medewerkers geven: denk bij het pakken van overvallers en winkeldieven eerst aan de eigen veiligheid.

Belangrijkste oorzaak voor het toegenomen geweld is dat overvallen vaker mislukken. In 2003 ging een vijfde van de overvallen de mist in, vorig jaar was dat opgelopen naar een kwart. Kluizen en kassa's zijn beter beveiligd en bevatten minder geld. Daardoor raken dieven gefrustreerd. ,,Ze krijgen het idee dat je voor een grote buit niet moet zijn in de detailhandel'', meent Walraven. Het aantal overvallen nam af van 944 in 2003 tot 866 vorig jaar.

Vanochtend presenteerde het Platform Winkelcriminaliteit cijfers over 2004. Daaruit blijkt dat de directe schade door winkelcriminaliteit 8 procent is afgenomen, naar 720 miljoen. Het cijfer van de buit en de schade bij ramkraken, naar schatting 20 miljoen euro, is hierbij niet inbegrepen.

Volgens het Platform Detailhandel wordt 60 procent van de winkeldiefstallen en overvallen gepleegd door een relatief kleine groep van 19.000 veelplegers. Afgelopen jaar werd 5.000 mensen de toegang tot winkels of winkelketens ontzegd. Met winkelverboden probeert deze organisatie in samenwerking met justitie het aantal winkelverboden op te voeren.

Winkeldieven ontvreemdden vorig jaar voor een bedrag van 290 miljoen miljoen euro. Winkelpersoneel stal voor nog eens 200 miljoen euro van de eigen baas, bijvoorbeeld uit magazijnen.

Winkeliers zijn in de praktijk het dubbele van deze bedragen kwijt, doordat dieven schade aanrichten bijvoorbeeld wanneer ramkrakers winkelpuien vernielen alsmede door preventieve maatregelen in de bedrijven. Preventie kostte vorig jaar 270 miljoen euro. Daarmee komt het totale bedrag voor de detailhandel op 990 miljoen euro.