`Vrouwen geven vaker en langer borstvoeding'

Het aantal moeders dat borstvoeding geeft, is toegenomen. Hoogopgeleide vrouwen geven hun kinderen langer de borst dan laagopgeleide moeders. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Drie op de vier moeders begonnen vorig jaar na de geboorte van hun kind met het geven van borstvoeding, ongeveer tien procent meer dan in 1997. Na zes maanden gaf nog altijd een op de drie moeders de borst, een stijging van 33 procent.

Bijna negen op de tien hoogopgeleide vrouwen begonnen de afgelopen drie jaar na de bevalling met borstvoeding. Van de laagopgeleide moeders startte bijna 70 procent met het geven van de borst. Na zes maanden was dat verschil relatief opgelopen: op dat moment gaven hoogopgeleide moeders twee keer zo vaak borstvoeding.

Uit het CBS-onderzoek blijkt verder dat de leeftijd van de moeder een rol speelt. Hoe ouder de moeder is tijdens de geboorte van het kind, des te langer geeft ze borstvoeding. De helft van de moeders tussen de 35 en 44 jaar geeft hun zes maanden oude kind nog de borst. Van de moeders tussen 15 en 24 jaar geeft slechts een op de vier na een half jaar nog borstvoeding.

Ten slotte onderzocht het CBS de etniciteit van moeders die borstvoeding geven. Niet-westerse allochtonen blijken vaker de borst te geven dan autochtonen: ongeveer 85 procent begint ermee, tien procentpunt meer dan Nederlandse vrouwen. Turkse moeders geven hun baby het vaakst de borst, maar ook Marokkaanse en Surinaamse vrouwen geven vaker borstvoeding dan autochtone moeders. Als de kinderen zes maanden oud zijn, is het verschil tussen Nederlandse en allochtone vrouwen minder groot.

Uit een onderzoek van TNO Kwaliteit van Leven bleek vorige week dat Nederlandse vrouwen minder borstvoeding geven dan moeders uit andere Noordwest-Europese landen. Zo beginnen in Scandinavië vrijwel alle moeders na de bevalling met borstvoeding en houden ze het langer vol dan in Nederland. Ook in Duitsland geven vrouwen hun kinderen vaker en langer de borst.

TNO benadrukt vooral het belang van borstvoeding voor de gezondheid van moeder en kind. ,,Borstvoeding draagt bij aan de bescherming van het kind, onder meer tegen overgewicht, allergie en infectieziekten en van de moeder tegen een ernstige aandoening als borstkanker'', zo stelt het onderzoek.