Veel Zuid-Europese ziekenhuizen besmet

Microbiologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam publiceerden eind vorig jaar een onderzoek naar dragerschap van resistente bacteriën van patiënten die uit buitenlandse ziekenhuizen naar Nederland werden overgebracht. Jaarlijks komen ongeveer 250 besmette patiënten naar Nederland. Dat zijn niet alleen de dragers van de MRSA bacterie – er zitten ook dragers bij van andere resistente bacteriën. Ongeveer 1 op de 20 van alle patiënten die uit een buitenlands ziekenhuis naar een Nederlands hospitaal werd overgebracht, was met MRSA besmet.

Vooral mensen die in het buitenland met antibiotica zijn behandeld, die al langer dan 14 dagen in het ziekenhuis lagen en die kunstmatig zijn beademd hebben een grote kans op MRSA-besmetting. Deze ernstig zieke patiënten hebben bij terugkeer in Nederland ook nog vaak geavanceerde zorg nodig. Daarbij is het risico groot dat apparatuur en veelgebruikte ziekenhuisruimten vervolgens met de MRSA-bacterie besmet raken.

De typische ziekenhuisinfecties, ontstaan door openingen in de huid, worden in Nederland bij voorkeur bestreden met `oude' antibiotica. De modernere antibiotica worden zo lang mogelijk achter de hand gehouden om eventueel opduikende resistente bacteriën toch te kunnen doden. Het is vrij zeker dat bacteriën tegen ieder nieuw antibioticum uiteindelijk weer resistentie ontwikkelen.

In Nederland en de rest van Noord-Europa is daarom gekozen om de MRSA-bacterie en andere resistente stammen zoveel mogelijk uit te bannen met hygiënische maatregelen: schoonmaken van besmette ruimten en het tijdelijk naar huis sturen van besmet personeel. In Zuid-Europese landen zetten de artsen echter tamelijk onbekommeerd de modernste antibiotica in, waardoor veel Zuid-Europese ziekenhuizen inmiddels chronisch besmet zijn met MRSA.