Slaafse zwijger

Salva Kiir Mayardit viel op door zijn zwijgen en door zijn onderdanige opstelling tegenover John Garang. ,,Hij mocht nooit besluiten nemen van Garang en mocht zich niet profileren'', zegt een lid van de voormalige rebellenbeweging het Soedanese Volksbevrijdingsleger (SPLA).

De nieuwe leider van het SPLA stond sinds het begin van de oorlog in 1983 aan Garangs zijde. Beide behoren tot de Dinka-stam, hoewel tot verschillende clans. Salva Kiir was het hoofd van de militaire inlichtingendienst van het SPLA en werd later hoofd van de 60.000 man sterke strijdkrachten. ,,Hij gedroeg zich zoals een chef van een inlichtingendienst betaamt: hij zweeg'', vertelt een SPLA-lid. Sinds 1997 is hij Garangs rechterhand.

Salva Kiir heeft alleen basisschool en sloot zich tijdens de eerste zuidelijke oorlog van 1956 tot 1972 aan bij de rebellenbeweging. Naast de imposante Garang viel hij op door zijn teruggetrokken persoonlijkheid.

Kennelijk zonder tegenstemmen werd Salva Kiir gisteren door de topcommandanten van het SPLA aangewezen als Garangs opvolger. Garang heerste per decreet, van Salva Kiir wordt een beleid met meer raadpleging binnen het SPLA verwacht. ,,Wanneer hij besluitstructuren binnen het SPLA helpt opzetten om iedereen een stem te geven in Zuid-Soedan, zal hij een goede leider kunnen zijn'', gaf een SPLA-lid vanochtend als commentaar.

De verhoudingen tussen Garang en Salva Kiir waren de afgelopen maanden gespannen. Volgens sommige bronnen was Garang zelfs van plan Kiir al zijn macht te ontnemen. In november vorige jaar was het bijna tot een militaire confrontatie gekomen tussen aanhangers van Garang en Salva Kiir. De laatste beschuldigde zijn baas ervan eenzijdig besluiten te nemen. Na dit incident werd Salva Kiir gedegradeerd en ook zijn aanhangers kregen bij de distributie van nieuwe baantjes geen belangrijke posten.

Salva Kirr was alleen betrokken bij de beginfase van de ruim twee jaar geleden begonnen vredesbesprekingen met de Soedanese regering, die begin dit jaar tot een vredesakkoord leidden.