Hoofddorp in twintig jaar verdubbeld

Haarlemmermeer is de laatste drie jaar van de grote gemeenten het meest gegroeid. De gemeente groeide tussen 2002 en 2005 met ruim 13.000 naar 131.816 inwoners.

Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Haarlemmermeer groeide met name Hoofddorp de laatste decennia sterk. In 1985 woonden hier nog 31.000 mensen, nu zijn dat er 62.000. Ook Nieuw-Vennep groeide fors in twintig jaar van ruim 15.00 naar 27.000. Het dorp Zwanenburg, dat vlak onder een aanvliegroute van Schiphol ligt, is in die tijd wat inwonertal betreft gekrompen: van 8.500 naar 7.800.

Andere grote groeier de afgelopen drie jaar was Almere. Er kwamen ruim 16.000 inwoners bij. Almere is met 175.000 inwoners nu de achtste stad van Nederland. De gemeente gaat er vanuit dat als de huidige groei doorzet Almere in 2010 een stad is met 200.000 inwoners. Dan zal de stad met Tilburg wedijveren om wie de de zesde stad van Nederland is. Met name in de wijk Almere Poort zal de komende jaren nog veel worden gebouwd, zo blijkt uit gegevens van de gemeente.

Volgens het CBS wordt de groei in Haarlemmermeer en Almere bevorderd door relatief veel nieuwbouw. Ook wonen hier veel jonge gezinnen en worden er dus relatief veel kinderen geboren.

Van de 25 grote gemeenten daalden alleen Rotterdam, Maastricht, Dordrecht en Haarlem met het aantal inwoners. Dordrecht kromp het meeste; de stad verloor bijna duizend inwoners. Het CBS schrijft de krimp bij deze steden toe aan de daling of stagnatie van de woningvoorraad. Met name Rotterdam heeft de laatste jaren relatief veel woningen gesloopt. Daarvoor is weinig nieuwbouw in de plaats gekomen.

Wat opvalt in de gemeente Dordrecht is dat daar het aantal woningen in de laatste drie jaar wel licht is toegenomen. Het aantal personen per huishoudens zal hier dus zijn afgenomen. Dat is een trend die landelijk ook te zien is. Volgens gegevens van het CBS bestond het gemiddelde huishouden in 1995 nog uit 2,35 personen. In 2004 waren dat er 2,28. De verklaring hiervoor is dat er meer jonge en oudere mensen alleen wonen.