Chinese dief aast op kabels en putdeksels

Diefstal van het koper uit verbindingskabels tussen seinposten leidde dit weekeinde in Noordoost-China tot een dodelijk treinongeval. Een passagierstrein klapte zondagavond in de provincie Liaoning achterop een goederentrein. Het seinsysteem dat de machinist van de passagierstrein had moeten aangegeven dat de goederentrein zich nog op het baanvak bevond, was door de koperdiefstal buiten werking gesteld. Gevolg: vijf doden en dertig gewonden.

Koperdiefstal wordt steeds aantrekkelijker nu de internationale koperprijs onder de druk van de Chinese vraag steeds verder stijgt en een deel van de bevolking van Noord-China tegelijkertijd steeds moeilijker in zijn levensonderhoud kan voorzien. De hopeloos verouderde staatsbedrijven in het noorden bieden aan steeds minder mensen werk, en de sociale voorzieningen zijn zelden toereikend.

Veel Chinese elektriciteitskabels bevinden zich nog bovengronds, en eerder haalden dieven ook al de koperen kern uit de kabels die twee hoogspanningsmasten met elkaar verbonden. De lege kabels lieten ze los over de weg hangen. Een vrachtwagen raakte daarin verward, en trok vervolgens zeven hoogspanningsmasten omver. Dat ongeluk, ook in Noord-China, leidde tot een enorme verkeerschaos en een materiële schade van zo'n 130.000 euro.

Niet alleen koper is waardevol, ook de diefstal van zware, gietijzeren putdeksels is in veel Chinese steden een plaag geworden. Regelmatig staan er berichten in de kranten over ongelukken doordat mensen in open gaten zijn gevallen, soms met dodelijke afloop

Een putdeksel weegt zo'n 25 kilo en diefstal ervan is vooral aantrekkelijk voor mensen die naar de grote steden zijn getrokken in de hoop op werk, maar die daar toch geen baan hebben gevonden. Eén putdeksel levert ongeveer net zo veel op als een dag werken in de bouw.