Het nieuws van 2 augustus 2005

Duisenberg: wetenschapper, minister, centraal bankier en bemiddelaar

Geboren 9 juli 1935 te Heerenveen. Vader Lammert was opzichter bij een waterleidingbedrijf, moeder was Antje Ykema.

1954 Eindexamen gymnasium B

1961 Doctoraal economie (cum laude), Rijksuniversiteit Groningen. Studierichting Econometrie met specialisatie Internationale Economische Betrekkingen

1965 Promotie tot doctor in de economie, Rijksuniversiteit Groningen. Dissertatie: `Economische gevolgen van ontwapening'

1961-1965 Wetenschappelijk medewerker economische faculteit Rijksuniversiteit Groningen

1966-1969 Staflid Internationaal Monetair Fonds (IMF)

1969-1970 Adviseur directie De Nederlandsche Bank N.V., Amsterdam

1970-1973 Hoogleraar macro-economie, Universiteit van Amsterdam. Was in 1972 kandidaat-minister voor Financiën

1973-1977 Minister van Financiën (kabinet-Den Uyl). Introduceerde in 1975 de 1-procentsnorm, bedoeld om de groei van overheidsuitgaven te beperken. Bracht in 1977 de wet giraal effectenverkeer tot stand, waardoor dit verkeer mogelijk werd

1977-1978 Lid Tweede Kamer (PvdA)

1978-1981 Vice-president Rabobank Nederland

1981-1982 Directeur De Nederlandsche Bank

1982-1997 President De Nederlandsche Bank

1997-1998 President Europees Monetair Instituut (EMI)

1998-2003 President van de Europese Centrale Bank (ECB)

Duisenberg was daarnaast lid van de raad van bestuur van de Bank voor Internationale Betalingen (1982-1997), kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (1982-1997), lid van de raad van toezichthouders van de European Association for Banking History (1990-2005) en commissaris bij Nutricia, Douwe Egberts en KLM. In de periode 1989-1997 was hij voorzitter van de Stichting Praemium Erasmianum (Erasmusprijs), sinds 1997 voorzitter van de raad van toezicht van het Nederlands Kanker Instituut. Sinds vorig jaar was hij voorzitter van het Rijksmuseum Fonds, begin dit jaar trad hij op als bemiddelaar in het conflict tussen de bank Dexia en beleggers.

Duisenberg werd onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje Nassau en Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, in Frankrijk met het Legion d'Honneur. Duisenberg trouwde in 1987 met Gretta Bedier de Prairie (geboren Nieuwenhuizen). Hij had drie kinderen uit zijn eerste huwelijk.