Islam en Europa zijn de speerpunten van rechtse partijen

De islam, schrijft Geert Wilders in zijn onafhankelijkheidsverklaring van dit voorjaar, is onverenigbaar met de democratie. Rondom de standpunten in de verklaring wil hij zijn politieke beweging, de Groep Wilders, uitbouwen. Zo wil hij maximaal 5.000 politieke vluchtelingen per jaar, het leger moet worden ingezet om no go-areas in de grote steden aan te pakken, radicale imams moeten het land uit. Over Europa is Wilders kritisch. Nederland moet een status aparte binnen de Europese Unie krijgen en de EU mag niet verder uitbreiden.

Van de standpunten van Hilbrand Nawijn is nog niet veel bekend. Zelf wil hij er tot het najaar niet meer over kwijt dan dat hij een ,,stevig islambeleid'' wil voeren en harde maatregelen wil op het gebied van terrorisme en veiligheid. Volgens Nawijn is Wilders extremer is dan hij, en ,,liberaal-conservatief''.

Michiel Smit (Nieuw Rechts) vindt zichzelf ook vrijzinniger dan Wilders. Hij noemt in zijn tienpuntenplan `Houden van Nederland' integratie van buitenlanders ,,een illusie''. Hij wil de islam indammen door moskeeën binnen de bebouwde kom te verbieden. Nederlandse werknemers moeten bovendien voorrang krijgen boven buitenlanders.

Ook voor de LPF overtreft de groei van de islam ,,alle andere politieke onderwerpen in gewicht'', al verwijten de andere rechtse partijen de LPF onzichtbaarheid op dit thema. De LPF vindt dat moslims vooral zelf een taak hebben om uitwassen te bestrijden. Wel wil de partij in debat met moslims over de botsing tussen Nederlandse grondrechten en regels en wetten van de radicale islam. Ook de LPF is kritisch over de Europese Unie en de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU.

In 2002 zorgde Pim Fortuyn voor een politieke aardverschuiving, bij de lokale én de landelijke verkiezingen. In maart 2006 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, en in mei 2007 wordt er een nieuwe Tweede Kamer gekozen. De Lijst Pim Fortuyn (LPF) haalde in 2002 vanuit het niets 26 zetels, maar verloor een klein jaar later fors. De huidige acht zetels zouden volgens de meest recente peiling allemaal verdwijnen.

Toch is er volgens politicologen nog `ruimte op rechts', naast de `weinig herkenbare VVD'. Een sterke partij zou een stem kunnen geven aan de angstgevoelens in de samenleving over de islam en terrorisme. Welke partijen en personen bewegen zich op de rechterflank? Wat bindt hen? Hoe groot is de kans dat er één brede anti-immigratiepartij komt? En zijn de extreem-rechtse leiders uit de jaren tachtig en negentig nog actief?