Hogere kwartaalwinst voor ABN Amro

ABN Amro heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van 987 miljoen euro. Dat is 10,3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, en aanzienlijk hoger dan analisten hadden verwacht. Voor de tweede helft van dit jaar verwacht de bank een lagere nettowinst dan over de eerste zes maanden. Dat maakten topman Rijkman Groenink en financieel bestuurder Tom de Swaan vanochtend op het hoofdkantoor in Amsterdam bekend.

De toename van de nettowinst, als ook van de totale inkomsten (de operationele baten stegen met 8,8 procent tot 5,4 miljard euro), kwam vooral tot stand door groei op de markt voor particuliere en zakelijke klanten. Vooral op de twee thuismarkten van ABN Amro, Nederland en Brazilië, zijn de baten volgens De Swaan ,,heel mooi gestegen''.

Maar in beide markten namen ook de lasten toe. De Swaan: ,,Onze kosten zijn hoger, maar wel in heel beheersbare zaken''. In Nederland, bijvoorbeeld, sloot de bank onlangs een nieuwe CAO, waarbij met het personeel een nieuwe persoonlijke winstdeling is afgesproken. Dat kost in eerste instantie veel geld, aldus De Swaan, ,,maar dat zal in de toekomst meer dan terugverdiend worden.''

De groeimogelijkheden in de divisie van de bank voor particuliere en zakelijke klanten blijven blijven de komende zes maanden goed. Toch verwacht ABN Amro een ,,iets lagere'' winst dan de 1,9 miljard euro uit de eerste helft van dit jaar, de aangekondigde verkopen van het Braziliaanse Real Seguros en dochterbank Nachenius Tjeenk niet meegerekend. Met name uit de eigen aandelenportefeuille van ABN Amro rekent de bank op minder inkomsten. Daarnaast zal het voorzieningenniveau, die in het eerste half jaar op een erg laag niveau lag, worden verhoogd. Maar, zo verzekerde Groenink, ABN Amro ,,blijft mogelijkheden zien om een aantrekkelijk rendement op het eigen vermogen te behalen.'' De bank kondigde een interimdividend aan van 50 eurocent per aandeel.

Het aandeel ABN Amro daalde vanochtend op de beurs van Amsterdam licht tot 20,46 euro.

www.nrc.nl archief

abn amro