Europese opsporingsdiensten werken samen in veel organisaties

De snelle arrestatie in Rome van een hoofdverdachte van de mislukte aanslagen in Londen, Hamdi Isaac, is een typisch voorbeeld van een succesvolle Europese samenwerking bij de bestrijding van internationaal terrorisme.

De verdachte Britse Ethiopiër kon gepakt worden, omdat via zijn mobiele telefoon was te traceren dat hij van Groot-Brittannië per trein naar Rome was gereisd. De Britse politie speelde de informatie toe aan hun Italiaanse collega's, die de man oppakten. Het Europese arrestatiebevel maakt het mogelijk om de verdachte terrorist snel uit te leveren aan Groot-Brittannië zodat hij daar kan worden berecht. Dit kan in 45 dagen, voorheen was dat zeker negen maanden.

Maar zo soepel werkt de Europese samenwerking op het gebied van terreurbestrijding zeker niet altijd. Eerder deze maand besliste het Duitse Constitutionele Hof dat een verdachte Syrische Duitser niet aan Spanje mocht worden uitgeleverd middels het Europese arrestatiebevel, omdat dit in strijd was met de Duitse grondwet. De verdachte Duitser, volgens Spanje een financiële `sleutelfiguur' van Al-Qaeda, moest direct worden vrijgelaten.

Ook is het de vraag of het Britse Scotland Yard, dat nu om uitwijzing van Isaac heeft gevraagd, op snelle uitlevering kan rekenen. Zodra de Italiaanse autoriteiten een handvat vinden om de verdachte in eigen land vast te houden, is de kans groot dat hij in Rome blijft. Italië heeft lang dwarsgelegen om het Europese arrestatiebevel, waartoe de EU-leiders na de aanslagen van 11 september 2001 hadden besloten, te accepteren. Inmiddels vragen functionarissen in justitiekringen zich af of de pogingen om op Europees niveau de samenwerking te vergroten niet dreigen vast te lopen in bureaucratie. Zo zijn tenminste zes organen actief bezig met de coördinatie van inlichtingen over Europese terreur en criminaliteit:

Europol in Den Haag (analyseert informatie geleverd door EU-lidstaten)

Eurojust in Den Haag (coördineert opsporing en helpt justitie)

Situation Centre in Brussel (analyseert terreurdreigingen)

EU-antiterreur-chef Gijs de Vries in Brussel (coördineert EU-initiatieven)

Frontex in Warschau (Agentschap voor Beheer Buitengrenzen)

G5 (regelmatig `terreur'-overleg Duitsland, Frankrijk, VK, Italië, Spanje)