Duisenberg was `nuchtere idealist'

Bij politici van uiteenlopende kleur leeft waardering voor de wijze waarop Duisenberg zijn rol als minister, en hoeder van de gulden en later de euro heeft ingevuld.

Jan-Peter Balkenende, minister-president: ,,Nederland verliest een karakteristieke persoonlijkheid met een grote internationale reputatie.''

Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank: ,,Een groot man is heengegaan. Hij was heel belangrijk voor Nederland en Europa''. Over het intensieve roken door Duisenberg zei Wellink: ,,Hij had daar niet al te lang geleden nog eens goed naar laten kijken. Hij vertelde opgetogen dat roken qua gezondheid geen probleem was''.

Jean-Claude Trichet, president van de Europese Centrale Bank: ,,Duisenberg had een beslissende rol bij het opzetten van de monetaire instituten in Europa, bij de succesvolle lancering van de euro en het verzekeren van het vertrouwen in de nieuwe munteenheid.''

Gerrit Zalm, minister van Financiën noemt Duisenberg ,,,aimabel en deskundig''. ,,De invoering van de euro kon mede door hem een succes worden.''

D66-coryfee Hans van Mierlo: ,,Duisenberg was overtuigd lid van de PvdA, maar zag er tegelijkertijd uit als een bankier''. Mede daarom ried Van Mierlo naar eigen zeggen in 1972 toenmalig PvdA-leider Joop den Uyl aan om Duisenberg op te nemen in zijn kabinet.

Oud-premier Dries Van Agt, CDA: ,,Duisenberg was de stem van gematigdheid. In het kabinet Den Uyl zorgde hij voor stabiliteit.''

Oud-premier Wim Kok, PvdA: ,,Hij had een buitengewoon groot gevoel voor politieke verhoudingen, maar wist ondanks dat goed koers te houden.'' ,,Europa heeft de sterke euro in hoge mate aan Duisenberg te danken. Hij belichaamde de onafhankelijkheid van de ECB.''

PvdA-leider Wouter Bos en PvdA-voorzitter Ruud Koole: ,,Wim Duisenberg belichaamde het motto 'Sterk en Sociaal'. Hij besefte het belang van een sterke publieke sector, zonder ooit de betaalbaarheid ervan uit het oog te verliezen. Hij werd geleid door een diepe compassie voor mensen, voor solidariteit. Daarbij had hij altijd oog voor ondernemingszin als motor van de economie. Hij was dus een nuchtere idealist.''

Volgens de Europese Commisse heeft Duisenberg een ,,beslissende rol'' gespeeld bij de opbouw van de monetaire unie en het succes van de introductie van de euro. Ook heeft zijn toewijding en vastberadenheid ertoe geleid dat de Europese Centrale Bank ,,snel een reputatie van onafhankelijkheid, geloofwaardigheid en competentie'' verwierf.

,,Duisenberg heeft met kracht en overtuiging bijgedragen aan het succes van een van de belangrijkste projecten uit de recente Europese geschiedenis'', aldus eurocommissaris Joaquin Almunia (Economische en Monetaire Zaken).

Jean-Luc Dehaene, oud-premier van België: ,,De heer Duisenberg was een markante persoonlijkheid, misschien wat te markant voor veel Europese ministers van Financiën. Daardoor heeft hij echter wel een consequente lijn kunnen trekken, hetgeen de geloofwaardigheid van de euro ten goede is gekomen.''

De Britse zakenkrant Financial Times: ,,Zijn ongezouten manier van optreden had nogal eens een averechts effect op de financiële markten die zijn pogingen tot grappen verkeerd opvatten.''

De Belgische krant De Tijd: ,,Duisenberg was de grootste Bourgondiër onder de Friezen''.