Deltaplan voor behoud van film

Een grootscheeps reddingsplan moet voorkomen dat de nationale collecties film verloren gaan. De Raad voor Cultuur adviseert staatssecretaris M. van der Laan (Cultuur) om 99 miljoen euro beschikbaar te stellen. Over de kwetsbare en in slechte staat verkerende collecties nitraat- en acetaatfilm wordt al 25 jaar de noodklok geluid.

6