Cyprus betreurt Turkse weigering land te erkennen

De regering van Cyprus is `diep teleurgesteld' dat Turkije blijft weigeren het land te erkennen. Turkije ondertekende vrijdag een handelsverdrag met de EU, waarvan Cyprus sinds vorig jaar lid is. Maar Turkije liet meteen een verklaring uitgaan waarin stond dat ondertekening van dat verdrag geen erkenning inhoudt van de (Grieks-)Cypriotische regering.

Cyprus heeft laten weten de inhoud van de Turkse verklaring nog nader te willen onderzoeken. De ondertekening van het douane-protocol is een belangrijke voorwaarde voor het starten van de toetredingsonderhandelingen met Turkije, die op 3 oktober zouden moeten beginnen. Die onderhandelingen kunnen alleen beginnen als alle 25 EU-lidstaten, inclusief Cyprus, hiervoor hun fiat geven.

In Brussel is afgelopen weekeinde terughoudend gereageerd op de Turkse verklaring dat de ondertekening van het handelsverdrag geen erkenning van Cyprus inhoudt. De Europese Commissie verwelkomde dit weekeinde de ondertekening van het douane-protocol en gaf verder aan dat de Turkse verklaring en de juridische implicaties ervan zullen worden ,,bestudeerd''. Een woordvoerder van minister Bot van Buitenlandse Zaken liet vanmorgen desgevraagd hetzelfde weten. De bewindsman verklaarde onlangs tijdens een bijeenkomst in Brussel dat er ,,bonje'' kon ontstaan als Turkije schriftelijk zou verklaren dat het douane-protocol geen erkenning van Cyprus inhoudt.

Ook het Britse EU-voorzitterschap gaf aan dat de Turkse verklaring zal worden onderzocht. In diplomatieke kringen in Brussel wordt benadrukt dat de aanvullende Turkse verklaring over de niet-erkenning van Cyprus voor geen van de lidstaten als een verrassing komt. Ook de reactie van de Britse premier Blair past volgens diplomaten binnen ,,wat is afgesproken''. Vooralsnog gaat men er in Brussel vanuit dat geen enkele lidstaat de start van de toetredingsonderhandelingen zal blokkeren.

Een scherpe reactie op de Turkse verklaring inzake Cyprus kwam wel van de Duitse europarlementariër Poettering, fractieleider van de christen-democraten. Volgens hem zouden de toetredingsonderhandelingen alleen moeten beginnen, wanneer Turkije bereid is Cyprus te erkennen. ,,Hoe kan Turkije onderhandelen over zijn toetreding tot de EU zonder een van haar lidstaten te erkennen'', aldus Poettering. Duitse christen-democraten, die in eigen land net met de verkiezingscampagne zijn begonnen, hebben al langer bezwaar tegen Turkse toetreding tot de EU.