Zinvolle vragen over ID van de evolutie

Een debat over de vraag of in de evolutie een intelligent ontwerp verscholen zit, zoals minister Van der Hoeven wil (Opinie & Debat, 28 mei), is niet alleen interessant maar ook zinvol met name voor ons, denkende wezens die het product van de evolutie zijn.

Nog altijd is een wezenlijke vraag of de evolutie bij toeval de homo sapiens heeft opgeleverd, dan wel of de mens in het evolutieproces zat geprogrammeerd. Een groot denker over de evolutie, Teilhard de Chardin, meende dat op het moment dat de mensaap zich aan het denken zette, de insecten qua verhouding tussen herseninhoud en lijf veel beter gedisponeerd waren om tot denkende wezens te evolueren.

Is het louter toeval dat wij denkende apen zijn en hadden we evengoed denkende insecten kunnen zijn? Het lijkt mij, los van de vraag of in het ID van de evolutie een goddelijk plan verscholen zit, bepaald zinvol om in deze vraag de tanden te zetten.

    • Dr. Lambert J. Giebels Breda