Voorwaarde CDA heeft geen invloed

De extra barrière die het CDA heeft ingebouwd voordat het de uitslag van het referendum overneemt, zal de uitslag van de stemming in de Tweede Kamer niet beïnvloeden. Uit een schematische weergave van de standpunten van de partijen blijkt dat bij een opkomst boven de 30 procent en een meerderheid tegen, 106 van de 150 Kamerleden tegen het referendum zullen stemmen. Alleen het CDA zou dan zelf kunnen besluiten om voor te stemmen.

Het CDA heeft steeds gezegd een uitkomst pas te zullen overnemen als het een duidelijke uitslag is. Gisteren kondigde fractievoorzitter Verhagen naar aanleiding van het Franse referendum aan het CDA een nee zou overnemen als minstens 55 procent van de kiezers tegen de Grondwet stemt.

Als morgen meer dan 30 procent van de kiezers naar de stembus gaat en meer dan 55 procent tegen de Grondwet stemt, dan zal de Tweede Kamer unaniem niet overgaan tot ratificatie van het Grondwettelijk verdrag. Mocht de meerderheid van de Nederlandse burgers het verdrag steunen, dan wijzen alleen Wilders, ChristenUnie en SGP ratificatie van het verdrag af.

Als de opkomst onder de 30 procent blijft, terwijl een meerderheid van de kiezers tegen stemt, zal de Kamer in meerderheid afwijken van de wens van het kiezers en toch ratificeren. CDA en PvdA (samen 86 zetels) hebben een ondergrens van 30 procent genoemd.