`Voortaan alleen subsidie voor topprestaties'

Het subsidiebeleid voor ondernemingen van Economische Zaken gaat op de schop. De versnipperde regelingen voor overheidssteun worden gestroomlijnd en sterker gericht op het vernieuwende bedrijfsleven. De kosten voor ondernemers om subsidies aan te vragen dalen.

Dit schrijven minister Brinkhorst (D66) en staatssecretaris Van Gennip (CDA) in de notitie `Sterke basis voor topprestaties' die ze gisteren hebben gepubliceerd. Het beschikbare bedrag voor subsidies blijft gehandhaafd op jaarlijks 750 miljoen euro.

,,We kiezen voor een breuk met het verleden'', zei Brinkhorst in een toelichting. ,,Het bestaande instrumentarium voor steun prikkelt ondernemingen onvoldoende tot topprestaties en met middelmatigheid legt Nederland het af tegen zijn concurrenten.''

,,De overheid wil belemmeringen voor ondernemingen wegnemen'', aldus Van Gennip. Ze zei dat ze zelf de eerste maanden op het ministerie geen wijs kon worden uit alle verschillende steunregelingen. De herziening moet het subsidiebeleid doorzichtiger en toegankelijker maken voor ondernemers.

Van de 39 uiteenlopende regelingen die EZ beheert, worden er 26 samengevoegd tot 5 algemene regelingen en blijven er 13 intact. Er komt een basispakket voor ondernemers dat informatie en kapitaal verstrekt en een programmatisch pakket dat zich richt op bevordering van topprestaties van bedrijven. Verder komt er één landelijk bedrijvenloket, één telefoonnummer (0900 60 80 600) en een aantal regionale `ondernemerspleinen' voor informatie. De verschillende financieringsregelingen worden samengebracht in één pakket dat door banken en participatiemaatschappijen uitgevoerd zal worden. De kosten die bedrijven moeten maken om steun aan te vragen worden met 10 procent verminderd. De omschakeling moet in 2008 zijn afgerond.

De specifieke steun voor goed presterende bedrijven zal zich richten op drie sectoren – `groen en bloemen', `water' en `hightech' – en internationaal gezien op drie opkomende landen – Rusland, India en Turkije.