Tankexplosie: twee doden

Bij een explosie vanochtend in een tank op de gaslocatie van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) bij het Noord-Groningse Warffum zijn twee doden en een gewonde gevallen.

Dat heeft een woordvoerder van de NAM vanmiddag ter plaatse gezegd. Hij sprak van een ,,heel zwarte dag'' voor de NAM. Over de identiteit van de slachtoffers kon hij nog geen uitspraken doen, omdat de familie rond het middaguur nog niet was ingelicht. Vermoedelijk gaat het om werknemers van een aannemingsbedrijf. Er zijn geen vermisten. Een brandweerman zou een verwonding hebben opgelopen.

De explosie deed zich vanochtend even na negen uur voor in een grote tank met watercondensaat, een vloeistofmengsel dat vrijkomt bij de gaswinning en dat volgens de NAM vergelijkbaar is met benzine. Hoe de explosie zich heeft kunnen voordoen, was aan het begin van de middag nog niet bekend. De klap was in de wijde omgeving van Warffum te horen.

Volgens de NAM lag de gasproductie bij Warffum al enkele dagen stil omdat er werkzaamheden moesten worden verricht. De NAM-woordvoerder zei vanmiddag dat werknemers bezig waren met de installatie van een kleine compressor bij de tank. Details daarover kon hij nog niet geven. Het Staatstoezicht op de Mijnen, toezichthouder op de delfstofwinning in Nederland, stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de explosie.

Op het moment van de explosie waren op de NAM-locatie 21 mensen aan het werk. De brandweer was enkele uren bezig met het blussen van een felle brand die uitbrak na de explosie. De rook ervan was te zien tot in de stad Groningen, twintig kilometer verderop. Opmerkelijk is dat de brandweer over een afstand van meer dan een kilometer brandslangen moest uitrollen van een sloot bij het dorp naar het NAM-terrein.

Vanmiddag was te zien hoe één van de twee groene tanks op het terrein zwart geblakerd en volkomen verwrongen was door de explosie en de brand. Een vergelijkbare tank ernaast vertoonde geen schade. Rondom de installatie was een scherpe brandlucht te ruiken.

De NAM-locatie ligt enkele kilometers ten noorden van het dorp Warffum, vlak onder de kust van de Waddenzee. De gaslocatie Warffum is een relatief klein gasveld, ten westen van het grote Groningenveld, waar al enkele tientallen jaren gas wordt gewonnen.

Per jaar sterven in Nederland ongeveer honderd werknemers door ongelukken op het werk, naar schatting van het Hugo Sinzheimer instituut van de Universiteit van Amsterdam. De cijfers van de Arbeidsinspectie, die ernstige ongevallen op het werk onderzoekt, liggen iets lager. Vorig jaar onderzocht de inspectie 65 sterfgevallen. De grootste kans op ongelukken hebben werknemers in de bouw, waar bijna een kwart van de ernstige ongevallen die de arbeidsinspectie onderzoekt, plaatsvinden. Sinds 2000 is het aantal arbeidsdoden, dat tot dan toe op ongeveer honderd per jaar lag, geleidelijk gedaald.

Anderhalf jaar geleden kwamen bij het schoonmaken van de stoomketel van de Amercentrale in Geertruidenberg vijf mensen om. In 2003 overleden drie mensen bij een ontploffing in een fabriek van DSM in Geleen. Vorig jaar ontplofte een gasinstallatie in het Belgische Ghislengien, waarbij vijftien mensen het leven lieten.