Moslimorganisaties: stem ja voor grondwet

Verschillende allochtone organisaties hebben gisteren hun achterban opgeroepen om ,,hoe dan ook'' hun stem uit te brengen morgen bij het referendum over de Europese grondwet. Bovendien dringen ze aan op een ja-stem.

De organisaties, waaronder de stichting Islam en Burgerschap, het Contactorgaan Moslims en Overheid dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) adviseert en de Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties in Nederland (UMMON) vinden het belangrijk dat ,,zowel de oorspronkelijke als de nieuwe burgers van Nederland actieve betrokkenheid bij het democratische proces tonen''. Door te stemmen, aldus de verklaring, geeft u nadere invulling aan uw burgerschap.

Volgens de organisaties ,,verbiedt de grondwet discriminatie en zorgt het voor een humaner migratiebeleid''. Ook vinden ze het van belang dat de grondwet ,,duidelijk zegt dat iedereen recht heeft op een gezinsleven''. Nationale overheden, aldus de verklaring, mogen het dus niet onmogelijk maken dat mensen hun gezinsleden of partner uit het buitenland laten overkomen. De organisaties vinden het belangrijk dat ,,Nederland onderdeel uitmaakt van een krachtig Europa waarin recht gedaan wordt aan de pluriformiteit en diversiteit van de 25 lidstaten''.

In een aparte verklaring pleit de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken expliciet voor een ja-stem. Volgens de organisatie is de grondwet met name voor moslims van belang ,,vanwege het verbod op discriminatie en racisme en vrijheid van godsdienst''. Ook is het ,,een belangrijk instrument om nationalisme tegen te gaan.