Iedereen heeft plotseling verstand van Grondwet

Ik stem voor de Europese Grondwet, omdat ik er veel te weinig van begrijp. Kennelijk ben ik de enige in Nederland, want iedereen schijnt er plotseling verstand van te hebben.

Vanuit een ongekende arrogantie meent iedereen het veel beter te weten dan het door onszelf gekozen clubje beroepspolitici – coalitie of oppositie – van wie ik toch veronderstel dat zij zich zorgvuldig hebben ingelezen om tot een gefundeerd standpunt te komen. En vooruit: ook mijn geloof in dat clubje is gaan wankelen, toen besloten werd om een referendum in het leven te roepen. In feite zegt men hiermee immers niets anders dan dat men geen vertrouwen meer heeft in het functioneren van de parlementaire democratie. Weliswaar bestaan hiervoor overtuigende argumenten, maar feit is dat aan die constatering dan direct verregaande consequenties zouden moeten worden verbonden. Voorlopig zie ik dat echter nog niet zo snel gebeuren. Bovendien lijkt het mij niet bijzonder ideaal om dagelijks naar de stembus te moeten voor wéér een nieuw referendum. Binnen de kortste keren zal iemand het idee opperen om volksvertegenwoordigers aan te stellen en dan zijn we weer terug bij af.

Om mij niet al te druk te maken, heb ik tijdens de vorige verkiezingen gestemd op een partij waarvan ik verwacht dat zij niet bepaald het slechtste voorhebben met Nederland (in mijn naïviteit ben ik zelfs bereid te geloven dat dit voor de meeste andere partijen eveneens geldt). Deze partij heeft zich evenals het merendeel van haar collega's uitgesproken vóór de Grondwet.

Uitgaand van mijn vertrouwen in hen en de erkenning van mijn eigen gebrekkige inzicht in dit soort belangrijke zaken, lijkt het mij volstrekt legitiem om hetzelfde te stemmen als zij.

    • Oscar Kocken