Genieten van zegeningen van de vrije markt

Tegen de achtergrond van de bloedige 20ste eeuw is de uitbreiding van de EU een gebeurtenis van wereldhistorische betekenis. Na jarenlang geknecht te zijn door de terreur van het communisme, kunnen de burgers in de nieuwe EU-lidstaten eindelijk genieten van de zegeningen van de vrije markt en de democratische rechtsorde. Deze Grondwet geeft de Unie de spelregels waarmee de nog onvoldragen vrucht van de val van de Muur tot volle wasdom zal kunnen komen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij ons te weinig aangetrokken van het afschuwelijke lot van de burgers achter het IJzeren Gordijn. Laten wij die fout niet nog een keer maken door tegen de Grondwet te stemmen.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese samenwerking worden duidelijke grenzen vastgesteld aan het integratieproces. Belastingen, onderwijs, cultuur, volksgezondheid blijven nationaal. De weg naar een Verenigde Staten van Europa wordt voorgoed afgesloten. De Grondwet bevat belangrijke garanties dat het Europese veiligheidsbeleid zich niet loszingt van de Atlantische samenwerking. Bovendien behouden wij ons veto. Zo hoeven wij niet vermorzeld te worden door het heilloze Duits-Franse anti-Amerikanisme.

De Grondwet biedt voor het eerst een perspectief op hervorming van het verspillende Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Nu het Europees Parlement eindelijk op dit terrein mag meebeslissen, kan deze mastodont eindelijk ter aarde worden besteld. De Grondwet geeft Nederland meer invloed op het EU-budget en op onze bijdrage eraan. Indien Nederland vroeger zijn veto gebruikte, groeide de EU-begroting vrolijk door. In de Grondwet wordt de begroting in het geval van een veto bevroren.

Laat u zich niet beïnvloeden door de prietpraat van verwarde theocraten, ijdele intellectuelen en opportunistische ex-maoïsten. Staat u kritisch tegenover de huidige EU: stem voor de Grondwet.

    • Arend Jan Boekestijn