Debat over beginpunt is vruchteloze excercitie

Het debat dat minister Van der Hoeven voor ogen staat is minder principieel dan het lijkt. Het hangt er maar van af op welk punt in de ontwikkeling van het heelal je de hand van de Schepper wenst te onderkennen.

De creationisten leggen het beginpunt bij de schepping van de ons bekende soorten van leven (mens, flora, fauna, etc.).

De ID-aanhangers van de Delftse hoogleraar Dekker beginnen met de goddelijke interventie ergens tussen de bacteriën en de weekdieren. De die-hard evolutionisten beginnen met de fermionen en bosonen van het waterstofatoom. Alle drie hebben ze de natuurlijke selectie, evolutie, als ordenend principe nodig om de verdere ontwikkeling vanaf het min of meer arbitrair gekozen beginpunt te verklaren. Waar je het beginpunt ook legt, aan het begin moet altijd een Schepper staan. Wel kun je zeggen dat hoe minder complex de bouwstenen zijn aan het begin, hoe intelligenter het ontwerp moet zijn om uiteindelijk tot de levensvormen te komen die wij nu kennen.

Een debat over het beginpunt lijkt een vruchteloze excercitie. Zoiets als `Wat is mooier, rood of blauw?' Elke deelnemer heeft gelijk! Wanneer de constante van Planck een andere waarde had gehad was er ongetwijfeld een ander heelal ontstaan, wellicht zonder mensen. Misschien bestaat dat ook wel. In het vwo moet men de verschillende uitgangspunten in een dergelijk raamwerk kunnen presenteren. Zonder dat de docent een standpunt opdringt.

    • W.R. de Sitter