CBS: vaker naar ziekenhuis voor behandeling

Het aantal mensen dat voor behandeling in een ziekenhuis wordt opgenomen stijgt snel. Uit gisteren verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal patiënten in ziekenhuizen van 1995 tot 2003 met 9 procent steeg. Vooral in 2002 en 2003 was een duidelijke stijging te zien.

Vanaf 2001 werden de wachtlijsten voor aandoeningen als staar, spataderen en knie- en heupartrose in versneld tempo weggewerkt. Daarnaast is de stijging van opnames deels te verklaren doordat mensen (steeds) ouder worden – wat met meer ziekenhuisopnames gepaard gaat. Ook weten patiënten soms makkelijker de weg naar het ziekenhuis te vinden. Voor een aantal aandoeningen geldt dat er meer en betere intensieve behandelingen voor zijn.

Dit is het geval bij bijvoorbeeld hartritmestoornissen. Cardiologen weten nu beter dan tien jaar geleden wat een hartritmestoornis is en wat je er tegen kan doen. Hoogleraar Martin Schalij, gespecialiseerd in hartritmestoornissen, zegt: ,,Vroeger kregen mensen een tabletje, een bètablokker, om hartkloppingen tegen te gaan. Nu zullen specialisten eerder zoeken naar een definitievere oplossing voor hartritmestoornissen.'' Het aantal mensen met een levensbedreigende hartritmestoornis dat een inwendige defibrillator kreeg ingebracht verdrievoudigde in vier jaar van 500 naar 1.800. Patiënten worden daarvoor meerdere malen opgenomen. Hetzelfde geldt voor patiënten met hartritmestoornissen die een katheterablatie ondergaan: 2.600 vorig jaar tegen 1.400 vijf jaar geleden. Daarbij wordt hartweefsel opzettelijk beschadigd om een abnormaal hartritme weg te nemen.

Het aantal mensen met een acuut hartinfarct nam af, volgens het CBS omdat mensen minder roken. Minder mannen kregen longkanker, maar meer vrouwen. Het aantal ziekenhuispatiënten met huidkanker steeg van 2 naar 3,7 procent per 10.000 inwoners.

Met name het aantal vrouwen dat wordt opgenomen in verband met zwangerschapscomplicaties steeg snel: van 80 per 10.000 vrouwen in 1995 naar 113 in 2003. Deels is dit te verklaren door een toename van het aantal zwangerschappen, vooral bij oudere en zeer jonge vrouwen. Maar volgens het CBS is er nog steeds sprake van een stijging van 23 procent als dat gegeven wordt gecorrigeerd.