Amsterdams ja-kamp groeit in recente peilingen

In Amsterdam lijken voorstanders van de Europese Grondwet de overhand te hebben. Dit zou ingaan tegen de landelijke trend die duidt op een voorsprong van de tegenstanders. Recente peilingen van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S geven aan dat het ja-kamp met 34 procent groter is dan het nee-kamp met 31 procent. Zo'n 35 procent van de ondervraagden wist het nog niet.

Vanaf het weekeinde van 21 mei heeft het ja-kamp de overhand. Daarvoor groeide het nee-kamp sneller dan dat van de voorstanders.

Volgens O+S-directeur Jeroen Slot is die afwijkende trend te verklaren uit het feit dat het patroon van nee-stemmers samenvalt met de gebieden waar de LPF in het verleden winst behaalde. In Amsterdam heeft de LPF nooit voet aan de grond gekregen, zoals in Rotterdam en andere grote steden wel is gebeurd. Het nee-kamp kenmerkt zich volgens Slot vooral door een hoog proteststemmers-patroon in de `suburbane' delen van de randstad.

O+S heeft ervaring in het voorspellen van referendumuitslagen in Amsterdam. Bij die referenda, onder meer over de stadsprovincie Amsterdam, privatisering van het openbaar vervoersbedrijf GVB en de aanleg van het nieuwe stadseiland IJburg, wees een meerderheid van de stemmers de voorstellen van het bestuur van de hand.

Of Amsterdam morgen bij het referendum daadwerkelijk zal afwijken van het landelijk beeld, is volgens Slot niet te voorspellen. Het Franse referendum vond plaats na de laatste opiniepeiling van O+S. Bovendien hangt volgens hem veel af van de opkomst, en die is volstrekt onvoorspelbaar. O+S sluit een opkomst van 30 procent of meer niet uit. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ging 50 procent van het electoraat naar de stembus. ,,De uitslag in Frankrijk en het verdere verloop van de campagnes zijn van grote invloed op de gang van zaken morgen.''