VVD voor gekozen premier, PvdA en CDA tegen

De VVD heeft zich afgelopen weekend uitgesproken voor de direct gekozen premier. Ook schaarde de partij zich op het partijcongres in Groningen in meerderheid achter voorstellen voor een direct gekozen burgemeester en het op landelijk niveau invoeren van het raadgevend referendum. Veel andere voorstellen uit het liberaal manifest Om de vrijheid van de commissie Dales werden eveneens overgenomen. Zo kiest de VVD voor een vlaktaks (een uniform belastingtarief voor iedereen) en voor een aanscherping van het grondwetsartikel over de vrijheid van onderwijs.

Coalitiepartij CDA staat negatief tegenover de direct gekozen premier. Volgens het CDA zou het in een meerpartijenstelsel vreemd zijn als een PvdA-premier zich tegen zijn zin gedwongen zou zien om een hem niet gunstig gestemde coalitie te leiden. Ook de PvdA keert zich om die reden tegen de direct gekozen premier.

Kamervoorzitter Weisglas (VVD), die zich als VVD-lid op het congres al tegen het voorstel keerde, is teleurgesteld: ,,Het is de weg naar instabiliteit en kan alleen werken als sluitstuk van een districtenstelsel en een twee-partijenstelsel, waar ik tegen ben.'' Volgens Weisglas zal de positie van de Tweede Kamer worden uitgehold. D66-leider Dittrich is juist erg enthousiast over de VVD-vernieuwingen. Hij noemt de keuze voor de gekozen premier ,,heel belangrijk''.