VVD: niet één procent voor kunst

Een grote meerderheid van de leden van de VVD heeft zaterdag in Groningen een voorstel verworpen om als partij vast te leggen dat één procent van de rijksbegroting wordt besteed aan kunst en cultuur.

In het nieuwe Liberaal Manifest, het partijprogram van de VVD, werd tijdens een partijcongres wel opgenomen dat aan kunst en cultuur ,,een substantieel bedrag'' moet worden besteed. Geert Dales, opsteller van het concept-Liberaal Manifest, toont zich verheugd over deze uitkomst van de discussie, die volgens hem neerkomt op een pleidooi voor een forse verhoging van de uitgaven van het rijk voor kunst en cultuur.

,,Het vastleggen van één procent was nog mooier geweest. Maar een riante meerderheid van het congres heeft de rest van de paragraaf over kunst en cultuur bij een stemming volledig onderschreven. Daarin staat ondermeer dat `een bloeiend, divers en kwalitatief hoogstaand kunstaanbod in sterke mate kan bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie en daarom een substantieel staatsaandeel in de financiering is gerechtvaardigd'. De VVD heeft zich daarover eerder nog nooit zo sterk uitgesproken en dat is een goed signaal. Ook de financieel wooordvoerder Stef Blok, een criticus van overheidssubsidies, heeft verklaard zich te zullen houden aan dit partijstandpunt.''