Vraag van de lezer

Hoe gaat het met de Europese Grondwet in andere landen? (F. Verhoeff, Dordrecht)

Tot dusver hebben 10 van de 25 landen van de Europese Unie zich uitgesproken over de Europese Grondwet. Als enige heeft Frankrijk haar afgewezen. De andere negen hebben ermee ingestemd. Dat zijn, in volgorde van goedkeuring: Litouwen, Hongarije, Slovenië, Italië, Griekenland, Slowakije, Spanje, Oostenrijk en Duitsland. In acht van deze negen landen verliep de goedkeuring via parlementaire stemming. Alleen Spanje hield er een referendum over.

Van de overige 15 landen staat vast dat Nederland (1 juni), Luxemburg (10 juli) en Denemarken (27 september) eveneens referenda houden. Ook Ierland, Portugal en Groot-Brittannië hebben aangekondigd de bevolking rechtstreeks te zullen raadplegen. Polen en Tsjechië overwegen dat eveneens te doen. In de resterende zeven landen (België, Cyprus, Estland, Finland, Letland, Malta en Zweden) beslist het nationale parlement over de Grondwet.

De Europese Grondwet wordt alleen van kracht als alle EU-landen haar goedkeuren. Ondanks het Franse echec vinden de Europese regeringsleiders dat het ratificatieproces gewoon moet doorgaan. Ze hebben elkaar daar in oktober 2004 twee jaar de tijd voor gegeven. Aan de de Grondwet is een speciale verklaring (nummer 30) gehecht, waarin staat wat er moet gebeuren als op 1 november 2006 viervijfde van de lidstaten de Grondwet heeft bekrachtigd en een of meer lidstaten daar moeilijkheden bij ondervinden. Dan ,,bespreekt de Europese Raad [van staatshoofden en regeringsleiders, red.] de kwestie''. Maar het is inmiddels wel zeker dat zij er op hun eerstvolgende Europese top, op 16 en 17 juni in Brussel al aandacht aan zullen schenken.