Vergelijking met jaren vijftig gaat niet op 2

W.H. Weenink vraagt zich af wat er in de Nederlanders is gevaren dat zij hun Europese zegeningen niet willen tellen. Daarmee maakt hij duidelijk geen oog te hebben voor het feit dat de gemiddelde Nederlander niet in de jaren vijftig is blijven steken, maar geestelijk (!) juist met de tijd is meegegroeid. Het verzet tegen de Europese Grondwet wijst dan ook niet op provincialisme, zoals Weenink ten onrechte denkt, maar op realisme. Daarmee doel ik op het groeiende besef dat wij heden ten dage niet meer leven in een tijd van Europeanisering, zoals in de jaren vijftig, maar van mondialisering. De vraag is alleen in wat voor politiek vat dit alom aanwezige mondiale besef gegoten dient te worden. Wat dat betreft zullen wij ons niet moeten blindstaren op de lijvige Europese Grondwet, maar terug moeten blikken op het inspirerende vluchtige ideaal dat ten grondslag ligt aan de Europese eenwording, te weten: `Nooit meer oorlog', oftewel: `Vrede'.

    • Wouter ter Heide