Premier: Fransen nu een lesje leren

Europese leiders reageren overwegend teleurgesteld op het Franse nee. Reacties uit Europa.

De meeste politieke leiders in de Europese Unie betreuren dat de Franse bevolking in een referendum de Europese Grondwet heeft afgewezen. Maar ze zien geen reden het goedkeuringsproces voor de Grondwet te staken. In 15 van de 25 EU-landen moet de Grondwet nog worden goedgekeurd, via referenda of door het parlement.

Jan Peter Balkenende, premier Nederland: ,,Het Europese goedkeuringsproces wordt vanzelfsprekend voortgezet. De Franse stem is voor ons (Nederland, red.) des te meer reden om `ja' te zeggen als signaal dat we met elkaar verder willen. Elk land heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en dat betekent, dat de Nederlandse kiezers hun eigen mening moeten bepalen. Nederland heeft een hoop te winnen bij dit grondwettelijke verdrag. Dat geldt voor heel Europa. (...) We moeten ons niet door de Fransen de wet voor laten schrijven. Zoals de Belgische oud-premier Dehaene al zei moet Nederland nu Frankrijk een lesje leren.''

Gerhard Schröder, bondskanselier Duitsland: ,,Ik betreur het Franse resultaat. De uitslag van het referendum is een klap voor het goedkeuringsproces van de Europese Grondwet, maar niet het eind ervan. Het is ook niet het eind van de Duits-Franse relatie en voor Europa.''

Jack Straw, Brits minister van Buitenlandse Zaken: ,,Dit roept voor ons allemaal essentiële vragen op over de toekomstige richting van Europa. Wat we nu willen is een periode van reflectie.''

Jean-Claude Juncker, huidig voorzitter van de Europese Unie en premier Luxemburg: ,,De uitslag in Frankrijk kan niet goed zijn voor de economie van Europa. Maar het grondwettelijk verdrag is niet dood. En het Europese proces is hiermee niet tot stilstand gekomen. Het goedkeuringsproces van het verdrag in andere lidstaten moet doorgaan.''

Marek Belka, minister-president van Polen: ,,Het proces om de Europese Grondwet te ratificeren moet gewoon doorgaan ondanks de Franse afwijzing. Dat geldt ook voor het nationale referendum in Polen dat komend najaar gehouden wordt, ondanks oproepen van de oppositiepartijen de volksraadpleging te laten vallen.''

Abdullah Gül, minister van Buitenlandse Zaken Turkije: ,,De uitslag van het Franse referendum heeft niets te maken met Turkije. Het besluit van de Unie om toetredingsbesprekingen met ons land te beginnen, is onomkeerbaar.''