Meisjes in de klas leiden jongens af

De schoolprestaties van jongens verbeteren als ze gescheiden les zouden krijgen van meisjes. Dit concludeert de Cambridge University na onderzoek. Als jongens bij sommige vakken van meisjes gescheiden zijn, kunnen ze zich beter concentreren. Schoolprestaties van meisjes zijn over de gehele linie gemiddeld beter dan die van jongens. ,,Veel jongens en meisjes voelen zich meer op hun gemak in gescheiden klassen, ze kunnen makkelijker deelnemen aan interactie met de onderwijzer en ze kunnen oprechte interesse in het lesonderwerp tonen, zonder zich geremd te voelen'', aldus de onderzoekers.