Meer files door ander meetsysteem

Door een nieuw, geautomatiseerd meetsysteem zal het aantal gedetecteerde files vanaf 1 juli aanmerkelijk toenemen. Niet alleen het aantal files zal groter worden, maar ook de lengte ervan. Na de invoering zullen ook files op verbindingswegen worden gemeten en niet alleen op het hoofdwegennet, aldus een woordvoerder van de Verkeers Informatie Dienst (VID). Ook files van maar één kilometer komen dan in de statistieken. De ondergrens voor de nieuwsbulletins op de radio blijft wel twee kilometer.

Het nieuwe systeem, dat is ontwikkeld door Rijkswaterstaat, geeft alle veranderingen in het verkeersbeeld door, ook de kleine veranderingen. Daardoor neemt het aantal meldingen toe, omdat iedere gemeten file wordt doorgegeven. De files worden automatisch gemeten met detectielussen in het wegdek.

Op dit moment worden files nog handmatig verwerkt. De kleinere files worden weggelaten. Zo kan het voorkomen dat automobilisten wel degelijk in de file staan, maar dat deze file in de nieuwsbulletins niet wordt genoemd. Maandagochtend rond half acht liet de oude meting 31 files zien met een lengte van 124 kilometer. De nieuwe meting zou uitkomen op 49 files met een lengte van 172 kilometer.

Voor Rijkswaterstaat is het nog onduidelijk wat het precieze effect is op de filecijfers. Door de verandering ontstaat een trendbreuk in de filestatistiek.

Files worden berekend aan de hand van drie aspecten: het aantal files, de lengte in kilometers en de duur in minuten. De filezwaarte van een file is de lengte vermenigvuldigd met de duur.

De eerste metingen wijzen uit dat met het nieuwe systeem het aantal geregistreerde files vier tot vijf keer hoger ligt. Dit komt doordat één lange file straks wordt gesplitst in meerdere korte files. De filezwaarte neemt in de nieuwe systematiek met zeven procent toe.