Lichaam wiegend als zeeanemonen

Een beetje wankel blijft danser Kenzo Kusuda staan. Evenals de andere vier dansers is hij even uit balans getrokken en probeert opnieuw houvast aan de lucht te krijgen. Het is een moeilijk spel dat enigszins doet denken aan het kinderspelletje `beeldentrek'. Ook daar gaat het niet om het creëren van schone vormen maar om het plotsklaps stilstaan ofwel bevriezen in welke scheve of grillige stand dan ook. Vervolgens leidt Kusuda, tevens de choreograaf van deze dansvoorstelling, Invisitors' vista, de overige spelers naar een aards en dierlijk bewegingspel waarbij ze als een roedel honden tegen elkaar aan schurken en elkaar heftig besnuffelen.

In dit een uur durend bewegingsspel – want dat is het veeleer dan een echte choreografie – wisselen dergelijke beelden zich af. Veelal synchroon in groepsvorm en een enkele keer solo, zoals wanneer de enige danseres (Angelina Deck) uit de groep losbreekt en tollend om haar as gaat draaien. Een enkele keer is er harmonieus samenspel met drie dansers die in een serene rondedans de handen tot sierlijke lotusbloemen plooien.

Dat laatste beeld is niet zozeer een vondst van Kusuda maar een stijlvorm die is ontleend aan de butoh, de expressionistische Japanse moderne dans van de jaren zestig. Ook de wuivende bewegingen – zoals het wiegen van het lichaam als zeeanemonen op het trage ritme van de golven – is een stijlfiguur die hij zich min of meer eigen maakte. Overigens zonder de diepgang of het mystieke van de butoh over te nemen.

Want ondanks de diepzinnigheid die Kusuda pretendeert tot uitdrukking te brengen in dit dansstuk - dat zou gaan over over strijd, geboorte, dood en eeuwigheid - is het vooral fysiek gezwoeg, begeleid door onbestemde geluiden die slechts door volume indruk maken.

Invisitors' Vista is voorstelling die van niets naar niets loopt. De enige originele bewegingsvondst is tegen het einde wanneer de dansers met hun handen een kijker vormen waardoor danseres Angelina Deck kan loeren. Verder blijft Kusuda steken in een gezamenlijk slingerend wiegen en het maken van vliegbewegingen. Iets dat ook al overvloedig in zijn eerste, succesvolle duet Muse on Screw (2003) voorkwam. Kusuda moet wel over de nodige charisma beschikken om deze professionele dansers mee te kunnen krijgen. In het Haagse Korzo danscircuit moet hij het vermoedelijk hebben van zijn exotische spirit. Want choreografisch en artistiek gezien is hij geen hoogvlieger. Al in deze derde voorstelling komt de bodem van zijn creativiteit in zicht.

Voorstelling: Invisitors' vista. Choreografie: Kenzo Kusuda. Gezien: 28/5 in Korzo Theater Den Haag. Toernee: t/m 24/2. Inl.: 070 3637540 of www.korzo.nl

    • Isabella Lanz