Kwart allochtonen korter dan vijf jaar

Op dit moment woont een kwart van de 1,6 miljoen eerste generatie allochtonen korter dan vijf jaar in Nederland. Iets meer dan een derde woont hier langer dan twintig jaar. In 2020 zal meer dan de helft van de niet-westerse allochtonen hier langer dan twintig jaar wonen. Dat blijkt uit de bevolkingsprognose 20042050 van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die vandaag verscheen. De verwachting is dat de komende decennia minder niet-westerse immigranten naar Nederland zullen komen.