Gemeenteraad ergert zich aan openheid Dales

De meeste raadsfracties in de Leeuwarder gemeenteraad zijn geïrriteerd over de uitspraken van burgemeester Dales (VVD) en willen op korte termijn een gesprek met hem. Overigens vindt vrijwel iedereen hem een goede burgemeester. Dales, die nu een jaar burgemeester is in Leeuwarden, twijfelde onder meer in deze krant openlijk aan zijn keuze voor de Friese hoofdstad. Dales ergert zich aan de in zijn ogen benepen Leeuwarder bestuurscultuur, de weinig inspirerende werkomgeving en het geroddel en gezeur over futiliteiten. Hij zei vroegtijdig op te stappen als er niets verandert. Ook vindt hij dat hij te weinig tijd heeft voor zijn privé-leven.

De meeste fracties vinden het onverstandig dat Dales zijn ongenoegen uitte via de media en herkennen zich niet in zijn grieven. Enkele menen dat zijn uitlatingen schadelijk zijn voor Leeuwarden.

Fractievoorzitter Amarins Dikken van de PvdA, de grootste fractie in de raad, vindt dat Dales ,,een fout middel'' heeft gebruikt om kenbaar te maken dat hij zich ongelukkig voelt. ,,Dit is voor de stad niet goed.'' ,,Mensen weten welke achtergrond we hier hebben.'' Ze doelt op de affaire in 2001 waarin de toenmalige Leeuwarder PvdA-burgemeester Loeki van Maaren-van Balen moest opstappen, na kritiek op haar functioneren.

Het CDA ergert zich aan Dales' uitlatingen. Fractievoorzitter Henk Drewel noemt de kritiek op het bestuursklimaat ,,te mager.'' Drewel: ,,Hij moet duidelijk maken wat hij bedoelt. Stoort hij zich aan bepaalde personen, fracties of aan bepaalde onderwerpen?'' Dat Dales dreigt te vertrekken als er niets verandert noemt Drewes ,,onprofessioneel.'' VVD-fractievoorzitter Aukje de Vries vindt het evenmin handig dat Dales zijn grieven via de pers naar buiten bracht. ,,Dat had hij intern moeten doen. Maar Geert heeft het hart nu eenmaal op de tong.'' De VVD is ,,hartstikke tevreden'' over zijn functioneren. D66'er Wietse Elzinga stoort zich vooral aan Dales' uitlatingen over de bestuurscultuur. ,,Zo lijkt het net alsof wij een stel kneuzen zijn.'' Hij vindt Dales ,,te ambitieus'' voor Leeuwarden. ,,Het klikt niet tussen hem en ons. Zijn ambities zijn hier niet te realiseren. Zo wil hij dat Leeuwarden een 100.000-plus gemeente wordt, maar wij willen niet doorgroeien.'' Fractievoorzitter Piet van der Wal van PAL/Groen Links is geïrriteerd door Dales' uitspraken. Ook hij vindt, net als De Vries, dat de burgemeester zijn kritiek binnenskamers had moeten houden. Dat Dales in landelijke media optreedt en geregeld in de Randstad is, vindt Van der Wal geen probleem. ,,Alhoewel ik me wel afvraag waarom hij altijd in die stomme kwisjes zit. Het mag van mij hoor, maar dan moet je niet klagen dat je nergens aan toekomt.'' Hij vertelt hoe Dales begin dit jaar de raad niet wilde voorzitten, omdat hij naar het tv-programma Barend en Van Dorp moest. ,,Het college ontraadde hem naar de tv-studio te gaan. Daar was hij pissig over.'' De Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil op korte termijn ,,een functioneringsgesprek.'' Wel is de partij het met hem eens dat de bestuurscultuur niet goed is.

    • Karin de Mik