Frans `nee' staat haaks op Nederlands belang 1

Het overtuigende Franse `nee' dient met een Nederlands `ja' beantwoord te worden. Niet vanwege allerlei doemscenarios die politici ons voorspiegelen, niet vanwege de afschaffing van het vetorecht, niet vanwege de mensenrechten, niet vanwege het democratische gehalte of om veiligheidsredenen, maar voor een betere uitgangspositie bij toekomstige onderhandelingen van de Europese staten met Frankrijk. Het Franse nee komt naast onvrede met de binnenlands politieke situatie vooral voort uit een stem tégen een liberaal en solidair Europa, en vóór een door Frankrijk gedomineerd Europa met een centralistisch en mercantilistisch karakter.

Deze motivatie die achter het Franse nee schuil gaat is een gruwel voor het merendeel van de Nederlandse bevolking en staat haaks op het Nederlandse nationale belang. Nederland met zijn open economie en internationale gerichtheid heeft alle baat bij een sociaal-liberaal Europa. Bovendien tonen de Fransen een gebrek aan solidariteit met het nieuwe Europa.

Sinds de val van de Muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie zijn de Oost-Europese landen, na decennia van nazi-terreur en communistische tirannie, eindelijk in staat vrij en onafhankelijk voor democratie, welvaart, vrede en veiligheid te kiezen die de NAVO en de Europese Grondwet hen biedt.