Dominee Grosböll predikt weer

Dominee Thorkild Grosböll, de geschorste Deense Lutheraanse geestelijke die publiekelijk beleed niet in God te geloven, staat weer op de kansel. Na afloop van een kerkdienst in Taarbäk, even boven Kopenhagen, ontving hij gisteren bloemen, schouderklopjes en kussen. Grosböll werd een jaar geleden geschorst nadat hij in een interview had verklaard dat er ,,geen hemelse God is''. Vorige maand werd hij in zijn ambt hersteld na opnieuw de gelofte te hebben afgelegd, maar hij staat wel onder direct toezicht van de bisschop.