De website

Via www.mindgame.nl is het mogelijk met Europa prijzen te winnen. Op de website staan tien multiple choice-vragen die te maken hebben met de Europese Unie en de Europese Grondwet. Zowel het geven van een goed als een fout antwoord levert informatie op over de gestelde vraag en de mogelijke antwoorden. Deelnemers maken bovendien kans op een flightsimulator waarin vanuit de pc over Europa gevlogen kan worden.