Chirac: het is uw besluit

De Franse president Chirac maakt binnenkort zijn eigen standpunt kenbaar over het Franse non, zo zei hij gisteren. Chirac legde gisteravond, een half uur na het bekendworden van de voorlopige uitslag, de volgende verklaring af:

Waarde landgenoten, Frankrijk heeft zich democratisch uitgesproken. U hebt in meerderheid de Europese Grondwet afgewezen. Het is uw soevereine beslissing. Ik neem er kennis van.

Dit neemt niet weg dat onze belangen en onze ambities nauw verbonden zijn met Europa. Frankrijk, een van de stichtende landen van Europa, blijft natuurlijk in de Unie. Ik sta erop aan u, aan onze Europese partners en aan alle volkeren in Europa te zeggen dat Frankrijk zijn werk goed zal blijven voortzetten, met naleving van zijn verplichtingen. Ik zal erop toezien.

Ratificatieprocessen zijn aan de gang in landen van de Unie. Negen landen hebben zich al voor de Grondwet uitgesproken. Onze andere partners zullen op hun beurt beslissen. Vóór het zover is, functioneert de Europese Unie verder op basis van de huidige verdragen.

Er komen nu beslissende dagen. Op 16 juni zal de Europese Raad bijeenkomen in Brussel. Ik zal er de standpunten van ons land verdedigen, rekening houdend met de boodschap van de Fransen.

Maar laten we onszelf niet bedriegen: de beslissing van Frankrijk creëert onvermijdelijk een moeilijke context voor de verdediging van onze belangen in Europa. Ons antwoord moet zijn dat we ons verenigen met één doel voor ogen, het nationale belang.

Waarde landgenoten, in de loop van dit debat hebt u ook uw zorgen en uw verwachtingen geuit. Ik ben van plan om daar een antwoord op te geven door een nieuwe en sterke impuls te geven aan het optreden van de regering. De komende dagen zal ik u mijn beslissingen aangaande de regering en haar prioriteiten meedelen.''