CDA komt niet aan hypotheekaftrek

Het CDA wil geen discussie over de hypotheekrenteaftrek. Twee resoluties die de partij daartoe opriepen, sneuvelden zaterdag tijdens het partijcongres van de christen-democraten in Utrecht.

De CDA Basisgroep Sociale Zekerheid, een groepering van uitkeringsgerechtigden binnen het CDA, pleitte voor de opening van de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Jongerenorganisatie CDJA riep de partij op vóór het congres in november met een visie te komen over het onderwerp. Beide resoluties werden met krappe meerderheid verworpen, nadat de partijtop zich ertegen had uitgesproken. Afschaffing van de hyptheekrenteaftrek geldt in politiek Den Haag als een uiterst gevoelig onderwerp.

Tweede-Kamerfractievoorzitter Verhagen taxeerde de resoluties als ,,verder morrelen aan de hypotheekaftrek''. Verhagen: ,,Dat zal extra onzekerheid brengen. Dat is vragen om moeilijkheden.'' Het partijbestuur meent dat het CDA een duidelijk standpunt heeft over de hypotheekrenteaftrek met de belofte dat er niet aan ,,gesleuteld'' zal worden. ,,Het ter discussie stellen ervan is geen vrijblijvende zaak'', stelde partijvoorzitter Van Bijsterveld.

Als reactie op de afwijzende houding van de partijtop om de discussie over het kwestbare onderwerp te openen, kwam CDA-afdeling Drenthe met het voorstel om een brede commissie in te stellen die de kosten van de hypotheekrenteaftrek in kaart brengt, afgezet tegen wat de overheid besteedt aan subsidies voor het huurbeleid en sociale woningbouw. Het voorstel werd niet in behandeling genomen, omdat het niet in een resolutie was vervat.

De twee resoluties gingen vooral in op de inkomensongelijkheid tussen huurders en huiseigenaren als gevolg van de aftrek. De CDA-jongeren stellen dat hogere inkomens disproportioneel profiteren van de aftrek. De CDA Basisgroep Sociale Zekerheid meent dat de hypotheekrenteaftrek de overheid jaarlijks zes miljard euro kost tegen de huursubsidie 1,5 miljard. Volgens het partijbestuur is er geen sprake van fiscale discriminatie.