Aantal nieuwe woningen stijgt

In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal gereedgekomen woningen met 8 procent toegenomen in vergelijking met 2004. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend is met 22 procent gestegen. De enige provincies waar in beide gevallen een afname was, zijn Utrecht en Flevoland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het eerste kwartaal van 2005 zijn er bijna 700 woningen meer opgeleverd dan in het eerste kwartaal van 2004. In totaal kwamen er in het eerste kwartaal 9.500 nieuwbouwwoningen gereed.