60 miljoen voor cultuur M-Nederland

Het rijk stelt 40 miljoen euro beschikbaar ter versterking van de cultuur in Midden-Nederland. De provincies Flevoland en Utrecht en de gemeenten Almere, Utrecht en Amersfoort voegen daar 20 miljoen aan toe.

De 60 miljoen euro totaal is bedoeld voor de periode 2005-2008. Woensdag tekenen de verschillende partners een convenant, dat afspraken bezegelt.

Voor het eerst krijgen ook Almere en Flevoland cultuurnotagelden van het Rijk. Staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur) heeft zich steeds uitgesproken voor versterking van de culturele infrastructuur van `de regio'.

Er gaat nu meer geld voor kunst en cultuur naar Midden Nederland gaan dan in de periode 2001-2004. Een vierentwintigtal Utrechtse instellingen ontvangt een rijksbijdrage, bij het merendeel is de bijdrage verhoogd.

Almere, Amersfoort en Utrecht investeren zelf fors in de culturele infrastructuur. De provincies Flevoland en Utrecht richten zich met namen op het culturele erfgoed.

Aan de hedendaagse beeldende kunst in Almere wordt een impuls gegeven via financiële steun aan Museum De Paviljoens. Het Rijk stelt net als de provincie een ton beschikbaar. Voor het recent opgerichte productiehuis podiumkunsten, verbonden aan de Almeerse Theaters, is er twee ton van het Rijk en twee ton van zowel de provincie als van de gemeente Almere.

Er komt eenmalig een bedrag van een miljoen euro voor onderwaterarcheologie, de helft van het Rijk en voor de andere helft van de provincie.

De provincie Flevoland investeert eveneens in jong cultureel erfgoed. Het Nieuw Land Erfgoedcentrum gaat daarin een centrale rol spelen.

In de regio Utrecht komt er extra geld voor culturele diversiteit en jongeren. Ruim twintig podium- en beeldende kunstinstellingen in de stad Utrecht krijgen deze periode een Rijksbijdrage. Het Huis van de Amateurkunst wordt betrokken bij een vernieuwende pilot op het terrein van culturele diversiteit.

Het Rijk ondersteunt verder het programma Vrede van Utrecht, dat tot doel heeft de culturele aantrekkingskracht van de Utrechtse regio te versterken. Investeringen in culturele evenementen, erfgoed, broedplaatsen voor de kunsten en accommodaties maken deel uit van dit meerjarenproject.