Webcongres: Geen grotere controle op de huisartsen

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres bogen zich over de stelling: het is goed als zorgverzekeraars de controle op huisartsen vergroten. Driekwart van de deelnemers is het hier niet mee eens.

Oneens

Heleen Peeters, Amsterdam: ,,Dit hebben de huisartsen niet verdiend! Volstrekt ten onrechte worden zij door regering en verzekeraars onder vuur genomen, nota bene alsof zij de grote opdrijvers van de gezondheidszorgkosten zijn. Als de verzekering een stem krijgt in individuele medische beslissingen, zijn we ook als patiënten de dupe. Ons huisartsensysteem moeten we koesteren in plaats van uitkleden!''

Pien de Jong, Amstelveen: ,,Minister Hoogervorst stelt zich wederom totaal rigide op in dit conflict. Het probleem ligt bij hem. Het is het geld van de premie- en de belastingbetaler waarmee wordt gegoocheld, niet van de verzekeraars!''

,,Welke garantie hebben wij dat dit soort bedrijven hier fatsoenlijk mee omgaan? Het is bewezen dat de zorgverzekeraars misbruik maken van hun macht en dat er vaak simpelweg niet te onderhandelen valt. Daarom is het terecht dat de huisartsen de zorgverzekeraars niet vertrouwen.''

,,Een goede oplossing is het aanstellen van een slagvaardig beroepsorgaan voor de huisartsen met genoeg mankracht en vooral met tanden. Zorgverzekeraars die zich op dit vlak misdragen, moeten fors worden berispt en beboet. Maar: de ellendige situatie bij Nuon, Essent, UPC en anderen leert ons dat we, onder het vaandel van marktwerking en vernieuwing, te veel macht geven aan commerciële bedrijven die er niet goed mee om kunnen gaan. Dit is nauwelijks meer te herstellen.''

Gabrielle Thomassen, Den Haag: ,,Dit lijkt me het einde van de goede huisartsenzorg in Nederland. Hoogervorst geeft hiermee de zorgverzekeraars zoveel macht dat zij mede gaan bepalen wat zich in de spreekkamer tussen arts en patiënt af gaat spelen. Wat in de hele discussie te weinig naar voren komt, is dat de zorgverzekeraar op die manier via de huisarts ook zeggenschap krijgt over de patiënt. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de patiëntenorganisaties niet vierkant achter de protesten en staking van de huisartsen staan.''

Gerard Bader, Amsterdam: ,,Huisarts is een zeer zwaar beroep. Met al onze kennis en kunde moet het toch mogelijk zijn om het zo in te richten dat de huisarts minimaal wordt belast met administratieve rompslomp. Een onafhankelijke landelijke club kan toch wel jaarlijks bepalen wat en hoeveel wordt vergoed? Het is duidelijk dat de zorgverzekeraars hun eigen belangen hebben. Het is weer de zo aanbeden marktwerking, stupid!''

Kees Truijens, Utrecht: ,,Natuurlijk is het van belang dat de kosten van de gezondheidszorg onder controle gehouden worden, ook die van de huisartsgeneeskunde, al is dit maar een kleine kostenpost.''

,,Maar is kostenbesparing de enige doelstelling van de zorg voor de volksgezondheid? Is de gezondheid van het volk niet primair? Is die primaire doelstelling soms niet in strijd met kostenbesparing? De moeilijke afweging tussen die belangen moet aan democratische controle onderworpen zijn en niet gestuurd worden door het commerciële belang van de verzekeraars.''

Willem C. Boers, Almere: ,,Huisartsen en zorgverzekeraars dienen elkaar te controleren. Dan zal de consument pas echt kunnen profiteren. Een huisarts wil het beste voor zijn patiënt en de zorgverzekeraar het goedkoopste. Een consument kan op de zorgverzekeraar geen enkele controle uitoefenen. Maar verzekeraar en bank zitten regelmatig bij hetzelfde concern. Belangenverstrengeling mag niet, maar ligt altijd op de loer. Hier zou de discussie moeten liggen.''

Armand van Ommeren, Bavel: ,,De verzekeraars nemen de macht: nu al bepalen ze waar uw auto mag worden gerepareerd en in de toekomst bepalen ze ook wat en hoe en waar er iets aan uw wankele gezondheid mag worden gedaan en door wie. Men neemt zo stap voor stap de rol van de huisarts over. Een catastrofe en de politiek is naïef met haar marktwerking-obsessie.''

Eens

Marco Bottaro, Leiderdorp: ,,Eigenlijk kan het niet slechter dan nu met de huisartsen, waarbij je met wachttijden, onwil tot doorverwijzen naar specialisten en onbeschofte behandeling te maken krijgt.''

Rob Saat, Castricum: ,,Ik acht de eenzijdigheid waarmee momenteel de inhoud van de aangeboden contracten wordt bepaald, ongewenst. Het is op zichzelf natuurlijk niet onlogisch om huisartsen te bewegen om ook oog te hebben voor de kosten die hun handelen met zich meebrengt, maar daarbij dient de inhoudelijke deskundigheid van de arts te worden gerespecteerd. Het doorgeven van medische informatie over individuele patiënten aan verzekeraars past daar niet bij en is gelet op het financiële belang van die verzekeraars bij het mogelijk uitsluiten van individuele burgers van verzekeringen ook maatschappelijk ongewenst.''

Niek Jan Ferwerda, Bussum: ,,Het lijkt mij goed als de geldstroom van verzekerden naar huisartsen via de zorgverzekeraars loopt. Maar dan moet er wel tussen huisartsen en zorgverzekeraars onderhandeld worden. Slikken of stikken lijkt mij geen goed begin van deze samenwerking.''