Vitamine D

In uw artikel 'Veel D doet niks' (W&O 22 mei) adviseert professor Lips dat jonge mensen met botontkalking (osteoporose) extra zuivelproducten moeten gebruiken. Dit is helaas een faliekant verkeerde opvatting omdat osteoporose (de `stille epidemie') vooral wordt veroorzaakt door een veel te grote consumptie van eiwitrijke producten, waaronder zuivel. Extra zuivel eten maakt de zaak dus alleen maar erger.

Ik verzet mij al jarenlang tegen het in Nederland overheersende `Wageningse model' over de relatie tussen voeding en gezondheid, omdat daarin totaal geen rekening wordt gehouden met onze overvloedige eiwitconsumptie. Hardnekkig probeert men alles te verklaren vanuit koolhydraten (waaronder suikers), vetten en zout, wat tot machteloze schijnredeneringen leidt (zie bv. de brief 'Premieverhoging bij overgewicht lost niets op' eveneens in de NRC van zaterdag). Gemiddeld eet de Nederlandse consument ongeveer twee keer de hoeveel eiwitten die het lichaam dagelijks nodig heeft, wat een reeël gevaar betekent voor de volksgezondheid. (Zie ook mijn brief 'Huidige voedingsinzichten zijn wankel en onvolledig'; NRC 28/02/2004). Hoewel ik me in Nederland nog een roepende in de woestijn voel, begint men in Amerika mijn opvattingen te delen, zoals bleek uit de uitzending `De mythes rond melk van het TROS consumentenprogramma Radar op 25 april (te bezien via de website www.trosradar.nl ). Wageningen, dat al vele decennia primair het boerenbelang dient en dat groot is geworden op de mythes rond melk, vlees, kaas en eieren, is niet de geëigende plaats om objectief onderzoek uit te voeren naar voeding en gezondheid. En hoe eerder we het achterhaalde Wageningse model achter ons laten, hoe beter het is.

    • René van Slooten