Virtueel loket lonend

De invoering van een elektronisch bedrijvenloket zal het bedrijfsleven eind 2006 een besparing van 220 miljoen euro aan administratieve lasten opleveren. Het is de bedoeling dat dan alle formulieren in het contact tussen de overheid en ondernemingen elektronisch ingevuld en verstuurd kunnen worden.

Het kabinet heeft gisteren een voortgangsrapportage over het programma ICT en administratieve lasten (ICTAL) besproken. De Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamers van Koophandel zijn al op de basisbedrijvenregistratie (BBR) aangesloten. Binnenkort volgt het minsterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM). Aan de bouw van een elektronische formulierenmachine wordt nog gewerkt.

De kosten van het project zijn 30 miljoen euro die door de overheid worden betaald. Het ICTAL-programma maakt deel uit van het voornemen van het kabinet om in 2007 een kwart van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te hebben verminderd. Dit betekent een lastenverlichting voor ondernemingen van ruim 4 miljard euro.