Van der Laan gispt Raad voor Cultuur

Staatssecretaris Medy van der Laan is verbaasd over de kritiek van de Raad voor Cultuur op haar Actieprogramma Ruimte en Cultuur. ,,De Raad schrijft dat mijn plannen geen maatschappelijke inbedding kennen, terwijl dat juist het tegenovergestelde is van wat ik doe. Het is een mijlpaal dat zeven departementen gaan samenwerken op het gebied van architectuur, stedenbouw en infrastructuur.''

Van der Laan presenteerde haar programma half april in de Tweede Kamer en schreef daarbij dat de Raad positief was over een conceptversie. Donderdag kwam de Raad met een zeer kritisch getoonzet tweede advies over de definitieve versie, onder de vlag `geen heldere visie' en `architectuurbeleid teruggeworpen naar periode van voor 1991'.

De Raad verwijt de staatssecretaris dat de nadruk in haar plannen te veel ligt bij het optreden van de overheid. De samenwerking van partijen buiten de overheid – opdrachtgevers, ontwerpers en gebruikers – zou niet actief meer gestimuleerd worden. Van der Laan: ,,Dat is echt onzin. De overheid werkte te versnipperd. Het was hard nodig dat daar verbetering in kwam. Daarom ligt het accent op wat de overheden moeten doen. Maar er is bijvoorbeeld juist extra geld om architecten in een vroeger stadium te betrekken bij stedenbouwkundige ontwikkelingen, bij het herindelen van wijken.''

Volgens Van der Laan is de Raad tegenstrijdig in zijn kritiek. ,,Ik zou geen visie hebben, maar ik zou instellingen ook te veel opleggen wat ze moeten doen.''

Het gebrek aan visie relateert de Raad aan een gebrekkige theoretische onderbouwing. Van der Laan: ,,Aan de pijlers van het architectuurbeleid van de aflopen decennia wil ik niet tornen. Dit stuk beoogt niet een fundamentele discussie los te maken. Het is een actieprogramma, bedoeld om dingen te gaan doen.''

Volgens Van der Laan heeft de Raad voor Cultuur kritiek omdat men liever een aparte Architectuurnota had gezien en geen programma dat ook gaat over infrastructuur en ruimtelijke ordening. ,,Bij de architectuurcommissie van de Raad leeft kennelijk de angst te worden weggedrukt door andere thema's. Die angst is ongegrond.'' De Raad vreest ook dat de plannen van Van der Laan de internationale concurrentiepositie van Nederlandse architecten aantasten. Ook dat bezwaar doet de staatssecretaris af als ,,onzin''.

Ze is niet van plan het Actieprogramma te wijzigen na de bezwaren van haar belangrijkste adviesorgaan.